Nabór do Szkoły Przywództwa. Zostań liderem - Gmina Mirzec

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach  zaprasza do udziału w rekrutacji do Szkoły Przywództwa, której celem jest zwiększenie umiejętności liderskich i partycypacyjnych świętokrzyskich działaczy i działaczek.

W naborze mogą uczestniczyć osoby z województwa świętokrzyskiego, aktywistki/aktywiści oraz liderki/liderzy wprowadzający zmiany w środowisku i wywodzący się z organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie skierowane jest do osób, które:

– chciałyby rozwijać własne zdolności przywódcze;

– czują, że mają predyspozycje do pracy z grupą i chciałyby dowiedzieć się, jak mogą działać z korzyścią dla siebie i dla innych;

-chcą lepiej organizować społeczność lokalną wokół ważnych spraw.

Organizatorzy ofertują bezpłatne uczestnictwo w 4 stacjonarnych zjazdach szkoleniowych (80 h) poświęconych następującym tematom:

– Ja jako lider/ka- podstawy przywództwa obejmujące 2 moduły: Lider/ka w zespole (trening outdoor) oraz Ja jako lider/ka na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej-  moja wiarygodność i samoświadomość,

– Analiza liderskiego potencjału (przy użyciu narzędzia Extended DISC®) oraz skuteczna komunikacja w działaniach społecznych,

– Praca z zespołem i zmiana społeczna,

– Wystąpienia publiczne i angażowanie innych do wizji zmiany.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 23.02.2022. Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się on-line w dn. 2.03-7.03.2022.

Zjazdy Szkoły Przywództwa odbędą się w dniach: 07-09.04.2022, 09-11.06.2022, 22-24.09.2022 oraz 20-22.10.2022. Zjazdy szkoleniowe będą odbywać się w formule stacjonarnej w ośrodku “Jodełka” w Świętej Katarzynie, rozpoczęcie każdego zjazdu o godz. 12:00 w czwartek, a zakończenie najpóźniej o godz. 17:30 w sobotę. W wypadku nasilenia obostrzeń pandemicznych – istnieje możliwość realizacji zjazdu w formule on-line.

Więcej informacji o Szkole Przywództwa:

barbara.biskup@centrumwolontariatu.eu

Tel. 692 291 612

SP-świętokrzyskie-rekrutacja

Powrót do góry