Na spacer nową alejką. Coraz ładniej w mirzeckim parku - Gmina Mirzec

Zakończyły się prace przy budowie alejki w parku podworskim w Mircu. To kolejny krok w kierunku estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania tego terenu.

Inwestycje w parku podworskim mają na celu przywrócenie mieszkańcom tego urokliwego miejsca w Mircu. We wtorek 4 kwietnia odbył się odbiór kolejnej inwestycji poprawiającej estetykę tego miejsca. Uczestniczyli w niej pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, radni Anna Kawalec i Marcin Gwóźdź, sołtysi Bernadeta Kalista i Joanna Stępień oraz przedstawiciel firmy Gadmet, która wykonała prace.

W parku podworskim wytyczona została alejka prowadząca do parku od wejścia do parku w sąsiedztwie modrzewiowego dworku do stawów. Alejka została utwardzona kostką brukową, a teren w jej sąsiedztwie alejki wyrównany. Koszt tych prac przeprowadzonych z funduszu sołeckiego  i budżetu gminy Mirzec to 98 112 złotych.

Kolejny etap prac w tym miejscu zaplanowany został na rok 2023. Będzie to budowa ścieżki zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Inwestycja powstanie w ramach rewitalizacji Mirca. Planowana jest także budowa pergoli z roślinami kwitnącymi oraz ławeczek. Warto dodać, że w 2021 i 2022 roku wzdłuż ścieżki prowadzącej do parku z parkingu w centrum Mirca posadzone zostały drzewa i krzewy miododajne, pozyskane w ramach projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski.

Powrót do góry