Młodzieżowa Rada Gminy. Spotkanie organizacyjne - Gmina Mirzec

W środę 27 kwietnia odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie uczniów starszych klas szkół podstawowych z przedstawicielami samorządu Gminy Mirzec.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy wójta gminy Mirosława Seweryna. Uczestniczyły w nim także Anna Piątek zastępca wójta gminy, Katarzyna Kąpała pracownik Urzędu Gminy w Mircu oraz opiekunowie uczniów.

Wójt Mirosław Seweryn przedstawił idee funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy. Dla młodych ludzi jest to możliwość praktycznej nauki samorządności, planowania i organizacji przedsięwzięć, samodzielności, współdziałania. Młodzieżowa Rada Gminy jest organem doradczym dla Wójta Gminy i Rady Gminy. Może przedstawiać propozycje działań skierowanych do młodych ludzi i inspirować innych do aktywności w swoim środowisku lokalnym a także włączać się w organizację różnych wydarzeń organizowanych na terenie gminy Mirzec lub być ich pomysłodawcą i organizatorem.

Podczas spotkania ustalono, że młodzi ludzie zainteresowani działalnością w Młodzieżowej Radzie Gminy przeanalizują statut MRG w Mircu i przygotują swoje ewentualne uwagi. Wójt Mirosław Seweryn zachęcał uczestników spotkania do przygotowywania się do przeprowadzenia swoich kampanii wyborczych do Młodzieżowej Rady Gminy. Wstępnie wybory do MRG zaplanowano na czerwiec 2022 roku. Wcześniej odbędą się kolejne spotkania robocze. Termin następnego ustalono na 5 maja o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Mircu.

Powrót do góry