Mirzecka Polana. Powstanie altanka - Gmina Mirzec

Do 26 czerwca na ternie Mirzeckiej Polany w Mircu-Malcówkach zostanie wybudowana altanka służąca lokalnej społeczności.

W poniedziałek 8 maja wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z firmą Bartosz Kruk z Bilczy na wykonanie usługi. wybudowana zostanie altanka o wymiarach 5 na 7 metrów , kryta dwuspadowym dachem. Cześć altanki zostanie zabudowana i będzie służyła jako składzik. Teren pod altaną zostanie utwardzony kostką brukową. Prace mają zakończyć się za 1,5 miesiąca. Koszt ich wykonania to 41 500 złotych. Inwestycja jest realizowana dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Sołeckiego i środkom z budżetu gminy Mirzec.

Powrót do góry