Mirzec-Czerwona. Odcinek drogi do pól gotowy - Gmina Mirzec

Odbudowana droga do gruntów rolnych w rejonie Mirca-Czerwonej

Zakończyły się prace przy odbudowie 400-metrowego odcinka drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w rejonie Mirca-Czerwonej.

W czwartek 9 listopada odbył się odbiór odbudowanej drogi od drogi Tychów Stary – Tychów Nowy do Mirca-Czerwonej, przy której prace wykonała firma Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas. W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radni Sylwester Spadło i Mirosław Niewczas, wykonawca Kazimierz Niewczas, inspektor nadzoru Mariusz Pająk, Ryszard Nowak kierownik Referatu Inwestycji i jego zastępca Sławomir Płaneta.

Pracownicy firmy Transport Ciężarowy wykonali roboty ziemne, mechanicznie zagęścili podłoże, wybudowali podbudowę drogi a następnie ułożyli nawierzchnię z kruszywa i wykonali pobocza. Powstało 400 metrów drogi z poboczami o łącznej szerokości 4 metrów. Inwestycja kosztowała 101 455 złotych. Gmina Mirzec otrzymała na odbudowę drogi dofinansowanie na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 40 000 złotych. Wkład Gminy Mirzec wynosi 61 455 złotych. W tym roku wykonany został pierwszy etap odbudowy drogi. Odbudowa drugiego odcinka o długości 420 metrów zaplanowana jest na rok 2024.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry