Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - konsultacje - Gmina Mirzec

Przypominamy mieszkańcom gminy Mirzec, że trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec.

Wyłożenie planu potrwa do 30 czerwca 2022 roku. Uwagi do planu można składać do 20 lipca 2022 roku.

28 czerwca 2022 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu odbędzie się dyskusja publiczna z udziałem firmy opracowującej zmianę miejscowego planu, podczas której zainteresowani mieszkańcy będą mogli zadawać pytania.

Powrót do góry