Mamy pieniądze na odbudowę drogi do gruntów rolnych w Małyszynie - Gmina Mirzec

Umowę o dofinansowanie podpisują skarbik gminy Urszula Barszcz, wójt Mirosław Seweryn, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Dzięki dofinansowaniu odbudowana zostanie droga gruntowa o długości 600 metrów od Małyszyna Dolnego do granicy województwa mazowieckiego.

W czwartek 7 września wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Jońcą umowę na dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małyszynie Dolnym o długości 600 metrów”. Gmina otrzyma 67 200 złotych na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przy zakładanym koszcie całkowitym w kwocie 120 000 złotych. Projekt zakłada budowę drogi z nawierzchnią z kruszywa o szerokości 3 metrów z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,5 metra. Prace mają zostać wykonane w tym roku.

Powrót do góry