Małyszyn. Droga do pól gotowa - Gmina Mirzec

Przebudowana droga do pól w Małyszynie

Wygodna droga do pól w Małyszynie Dolnym przy granicy z województwem mazowieckim ułatwi rolnikom dojazd do gruntów.

Odbudowany odcinek drogi o długości 600 metrów zmienił się nie do poznania. Pracownicy firmy Transport Ciężarowy Kazimierz Niewczas wykonali roboty ziemne, wykarczowali krzaki, usunęli warstwę humusu, wykonali warstwy podbudowy pod warstwę jezdną oraz nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej. W odbiorze drogi, który odbył się w środę 13 grudnia uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z pracownikami Urzędu Gminy, radni z Małyszyna Agnieszka Idzik-Napiórkowska i Kazimierz Kozieł, inspektor nadzoru Mariusz Pająk i wykonawca drogi.

Odbudowa drogi kosztowała 166 800 złotych. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel dofinansowanie na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 67 200 złotych. Wkład Gminy Mirzec wyniósł 99 600 złotych.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry