Małyszyn Dolny. Metamorfoza drogi dojazdowej - Gmina Mirzec

Droga wewnętrzna w Małyszynie Dolnym po przebudowie

Mała, ale ważna dla mieszkańców inwestycja już gotowa. Nie ma leśnej dróżki, jest odcinek asfaltowej jezdni.

Pracownicy firmy Budromost przebudowali drogę wewnętrzną o długości 128 metrów. Powstała asfaltowa droga z poboczami z kruszywa o łącznej szerokości czterech metrów. Przebudowa przeprowadzona w ramach funduszu sołeckiego kosztowała 158 440,90 zł. Pod koniec grudnia prace zostały odebrane w obecności wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna, radnych z Małyszyna Agnieszki Idzik-Napiórkowskiej i Kazimierza Kozła, przedstawicieli firmy Budromost i inspektora nadzoru.

Tegoroczna inwestycja to kolejny etap prac na tej drodze. Pierwszy etap został wykonany w 2019 roku. Wtedy przebudowany został odcinek o długości 105 metrów.

Powrót do góry