Kwesta na mirzeckim cmentarzu - Gmina Mirzec

Niedzielna kwesta na mirzeckim cmentarzu

Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu serdecznie zaprasza wszystkich odwiedzających mirzeckie cmentarze we Wszystkich Świętych do udziału w kweście.

Wolontariusze podobnie jak w poprzednich latach będą zbierać pieniądze z przeznaczeniem na odnowę najstarszych nagrobków i krzyży parafialnego cmentarza. Wolontariusze stać będą z puszkami z logo stowarzyszenia w bramie wejściowej na stary cmentarz w Mircu. Zbiórka odbywać w środę 1 listopada w godzinach od 7.00-17.00. Warto dodać, że wzorem ubiegłego roku kwesta zostanie zorganizowana w dwóch terminach. Pierwsza część kwesty odbyła się w ostatnią niedzielę 29 października. Kwestowali między innymi dyrektorzy szkół, strażacy OSP Ostrożanka, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz radni Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec.

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie prosi wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się i poparcie tej szczytnej inicjatywy.

W ostatnich dniach dzięki datkom zebranym podczas ubiegłorocznej kwesty przez członów i wolontariuszy Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu odnowione zostały dwie płyty nagrobne. Do świetności przywrócono nagrobki Katarzyny Kleczajowej z 1871 roku oraz Stanisława Piętaka z 1862 roku. Nagrobki znajdują się zachodniej alejce w ostatniej kwaterze cmentarza. Prace przy renowacji kosztowały 13 000 złotych. Udało się je przeprowadzić dzięki hojności osób, które wzięły udział w kweście przeprowadzonej 1 listopada 2022 roku, przeznaczonej na ratowanie zabytkowych nagrobków .

W poprzednich latach dzięki datkom Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii ś. Leonarda w Mircu odnowiło siedem najstarszych zabytków mirzeckiego cmentarza. W 2022 roku do świetności powrócił nagrobek proboszcza Parafii Św. Leonarda w Mircu Adama Ćwiklińskiego znajdujący się na górce koło kaplicy, po prawej stronie od wejścia na cmentarz. W 2021 roku został odnowiony nagrobek Józefa Hollaka z 1876r. znajdujący się przy wejściu na cmentarz po lewej stronie. W 2020 roku odnowiony został nagrobek z połowy XIX wieku zwieńczony figurą Chrystusa Frasobliwego, którego fundatorem był Benedikt Kolvdzki (Benedykt Kołudzki). W 2019 roku renowacji poddano kamienny nagrobek Ludwika Prendowskiego z 1862 roku. Także w 2019 roku odnowione zostały trzy żeliwne krzyże. Koszt ich konserwacji został pokryty ze środków z kwesty w 2018 roku oraz z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. W 2018 roku odnowiono płytę nagrobną Emilii Krauze w zachodniej części cmentarza na końcu alejki biegnącej wzdłuż muru cmentarnego. W 2017 roku odnowiono nagrobek ks. proboszcza Mikołaja Stachowskiego, który znajduje się na cmentarnym wzniesieniu obok figurki Chrystusa Frasobliwego. W 2016 roku renowacji poddano nagrobek księdza Józefa Postka, który znajduje się w centralnej części cmentarza tuż przy głównej alei.

Powrót do góry