Kwalifikacja wojskowa rocznik 2005 - Gmina Mirzec

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu starachowickiego prowadzona będzie w okresie od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2024r. i obejmie mężczyzn urodzonych w 2005r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wójt Gminy Mirzec informuje, że na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440 z późn. zm.), oraz §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024r. (Dz. U. poz. 2473), kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu starachowickiego prowadzona będzie w okresie od 02 kwietnia do 23 kwietnia 2024r. i obejmuje mężczyzn urodzonych w 2005r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Mężczyźni rocznika „podstawowego 2005” z terenu Gminy Mirzec proszeni są do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4 (budynek Starostwa Powiatowego) w dniach 19 i 22 kwietnia 2024r. w godzinach 8.00 – 13.00 na podstawie otrzymanych imiennych wezwań z określoną godziną stawiennictwa ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu kwalifikacji.

Dokumenty, jakie należy zabrać ze sobą, to:

  1. Wezwanie do kwalifikacji wojskowej;
  2. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  3. Dokumentację medyczną wyników badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy (jeżeli taką posiadają);
  4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Po stawieniu się do kwalifikacji wojskowej każdy otrzyma „Zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej”.

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie, zawiadamia o tym Wójta Gminy do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w celu wyznaczenia innego niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Do udzielania dodatkowych informacji upoważniam – Pana Andrzeja Kutwina – Inspektora Urzędu Gminy w Mircu. Dane kontaktowe; tel. 41/276 71 89 lub 664 499 310.

Jak każdego roku, również i w 2024r. Wójt Gminy Mirzec apeluje o wysokie zdyscyplinowanie i 100% frekwencję.

Powrót do góry