Kwalifikacja wojskowa – rocznik 2002 i 2001 - Gmina Mirzec

Informuję, że na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r. (Dz. U. poz. 47), kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu starachowickiego prowadzona jest w okresie od 17 maja do 21 czerwca 2021r. i obejmuje mężczyzn urodzonych w 2002r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do tej kategorii należą również osoby urodzone w 2001r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020r.

Mężczyźni rocznika „podstawowego 2002” oraz rocznika 2001r. z terenu gminy Mirzec proszeni są do stawienia się przed Powiatowa Komisją Lekarską w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4 (budynek Starostwa Powiatowego) w dniach 16 – 18 czerwca 2021r. w godzinach 8.00 – 13.00 na podstawie otrzymanych imiennych wezwań z określoną godziną stawiennictwa ze względu na zachowanie bezpieczeństwa COVID-19.

Dokumenty, jakie należy zabrać ze sobą, to:

  1. wezwanie do kwalifikacji wojskowej;
  2. dowód osobisty (w uzasadnionych przypadkach legitymację szkolną lub paszport);
  3. dokumentacje medyczna wyników badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy (jeżeli taką posiadają);
  4. fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy;
  5. potwierdzenie poziomu wykształcenia lub pobierania nauki.

Do udzielania dodatkowych informacji upoważniam – pana Andrzeja Kutwina – inspektora UG w Mircu. Dane kontaktowe; tel. 41/276 71 89 lub 664 499 310.

Jak każdego roku, również i w 2021r. Wójt Gminy Mirzec apeluje o wysokie zdyscyplinowanie i 100% frekwencję.

Powrót do góry