Kursy kwalifikacyjne dla rolników - Gmina Mirzec

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej ogłasza nabór od lutego 2021 roku dla dorosłych na kursy kwalifikacyjne.

Podczas kursów można zdobyć następujące zawody:

– rolnik w zakresie ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej, 3 semestry;
–  technik rolnik ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, 1 semestr;
–    pszczelarz ROL.03 – prowadzenie produkcji pszczelarskiej, 3 semestry.

Zajęcia na kursach rozpoczynają się od lutego 2021 roku. Nauka prowadzona jest w formie zaocznej, bezpłatnie, na zjazdach sobotnio – niedzielnych.

Kursy dają wykształcenie rolnicze, które uprawniają do zakupu ziemi oraz skorzystania za środków unijnych, dopłat na młodego rolnika lub modernizacji gospodarstw rolnych. Kursy uprawniają także do prowadzenia produkcji rolniczej, prowadzenia produkcji pszczelarskiej (profesjonalne pozyskiwanie miodu), zarządzania gospodarstwem rolnym, obrotu produktami rolnymi i pszczelarskimi oraz świadczenia usług rolniczych.

Dane kontaktowe: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej, Chwałowice 247, 27-100 Iłża, tel/fax 048 616-15-74, www.ckziuchwalowice.pl, e-mail ckziu2012@gmail.com

Powrót do góry