Krzewa. Początek prac przy remoncie w Krzewie - Gmina Mirzec

Postępy prac na drodze w Krzewie sprawdzali S. Płaneta, wójt M. Seweryn, radni A. Idzik-Napiórkowska i K. Kozieł

Rozpoczęły się prace ziemne przy remoncie drogi gminnej prowadzącej przez wieś w Krzewie.

We wtorek inwestycję wizytowali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z radnymi sołectwa Małyszyn Agnieszką Idzik-Napiórkowską i Kazimierzem Kozłem oraz Sławomirem Płanetą pracownikiem Urzędu Gminy w Mircu odpowiedzialnym za inwestycje drogowe.

Pracownicy firmy Budromost, która realizuje inwestycję, rozpoczęli prace od odhumusowania poboczy drogi na odcinku o długości 1783 metrów od granicy województwa do skrzyżowania z drogami prowadzącymi do Małyszyna i do Tychowa Nowego. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie podłoża, a następnie ułożenie kostki brukowej na poboczu drogi po północnej stronie. Po południowej stronie powstanie pobocze z kruszywa oraz odtworzony zostanie system odwodnienia. Zakres prac jeśli chodzi o jezdnię obejmie częściową wymianę podbudowy oraz ułożenie dwóch warstw bitumicznych wiążącej i ścieralnej o szerokości 4 metrów. Wykonane zostanie także oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Planowany termin realizacji inwestycji to sierpień 2024 roku. Prace będą kosztowały 4 136 490,41 złotych. Funkcję inspektora nadzoru pełni firma Spiinwest Mariusz Pająk ze Skarżyska-Kamiennej za kwotę 15 990 złotych.

Inwestycja zostanie dofinasowana kwotą 3 174 439 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zobacz więcej zdjęć

projekty-krajowe
Powrót do góry