Konsultacje w sprawie linii komunikacyjnych - Gmina Mirzec

Konsultacje w sprawie GLK w Tychowie Nowym z udziałem członków MRGM

Zakończyły się konsultacje dotyczące funkcjonowania Gminnych Linii Komunikacyjnych w 2024 roku.

Spotkania z mieszkańcami odbyły się we wszystkich sołectwach gminy Mirzec. W spotkaniach uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Nowak, pracownik Referatu Inwestycji odpowiedzialny za komunikację publiczną Mirosław Grzesik, radni i sołtysi z poszczególnych sołectw.

Wójt Mirosław Seweryn oraz pracownicy Urzędu Gminy w Mircu przedstawili koncepcje dotyczące funkcjonowania Gminnych Linii Komunikacyjnych w przyszłym roku. W 2024 roku planowane jest wprowadzenie czterech linii komunikacyjnych na trasach:

– Starachowice – Mirzec – Osiny – Starachowice,

– Starachowice – Mirzec Czerwona – Starachowice

– Starachowice – Jagodne – Starachowice

– Starachowice – Krzewa – Starachowice.

Zlikwidowana zostanie linia Tychów Stary Podlesie – Tychów Stary Podlesie, która komunikuje ze sobą miejscowości położone na terenie gminy Mirzec bez wjazdu do Starachowic. Nowe trasy pozwolą dojechać do centrum Mirca oraz powrócić do swoich miejscowości. Liczba kursów na poszczególnych liniach zostanie zmniejszona z 12 do 10 kursów dziennie. Pozwoli to na zredukowanie występujących obecnie opóźnień spowodowanych remontami na trasie przejazdu. Dodatkowo na każdym ostatnim przystanku (Jagodne, Osiny, Krzewa i Mirzec-Czerwona) bus będzie miał 10-minutową przerwę, co pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych opóźnień i punktualne rozpoczęcie kolejnego kursu.

Powyższe rozwiązania są nakierowane na usprawnienie funkcjonowania Gminnej Linii Komunikacyjnej. Przyszły rozkład jazdy będzie budowany w oparciu o dwa najważniejsze kursy. Pierwszy kurs ma służyć przede wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych rozpoczynającym naukę w szkołach w Starachowicach o godzinie 7.30. Kolejne priorytetowe kursy będą realizowane w godzinach 14.50 – 15.30. Kursy te mają zapewnić powrót do domu uczniom szkół oraz osób kończących pracę po pierwszej zmianie. Na podstawie tych traktowanych priorytetowo kursów zostanie stworzony rozkład jazdy pozostałych kursów, łącznie z kursem po godzinie 22.00. Warto dodać, że do realizacji kursów o największej frekwencji będą podstawiane duże autobusy.

Mieszkańcy obecni na spotkaniach konsultacyjnych zgłaszali szereg sugestii, które zostaną wzięte pod uwagę przy konstruowaniu przyszłorocznych rozkładów jazdy busów.

Zobacz zdjęcia z konsultacji

mapa-Czerwona-1

mapa-Jagodne-1

mapa-Osiny-1

mapa-Krzewa1

Powrót do góry