Konsultacje społeczne “Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok” - Gmina Mirzec

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Konsultacje trwają do 11 listopada br. 

Zarządzenie, projekt Rocznego Programu Współpracy, formularz konsultacji

Zał. nr 2 do zarządzenia_ Formularz konsultacji RPW na 2022.doc

Powrót do góry