Konkurs „Równać Szanse – Małe Granty” - Gmina Mirzec

Wojewoda Świętokrzyski informuje o Konkursie „Równać Szanse – Małe Granty” ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2021”.

Misją programu “Równać Szanse” jest wyrównywanie szans ludzi na dobry start w dorosłe życie i adresowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat z terenów wiejskich i małych miast.

Poniżej zamieszczamy pełną informację o programie łącznie z zasadami konkursu grantowego, kryteriami oceny formalnej, kryteriami oceny merytorycznej i wnioskiem o dotację.

Pełna informacja o Konkursie „Równać Szanse – Małe Granty” >>

Powrót do góry