Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” - Gmina Mirzec

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców, którzy mogą zgłaszać zrealizowane przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim. Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy, a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy można przesyłać do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin

Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

Kontakt z koordynatorem konkursu:
Grażyna Sędziak
tel. 797 901 112 (zawsze po 14.00)
e-mail: biuro@wss.konin.pl

Niezbędne dokumenty znajdują się stronie internetowej konkursu, skąd można je pobrać.

Powrót do góry