Konkurs dla kół gospodyń wiejskich - Gmina Mirzec

Nabór do konkursu trwa od 20 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Co trzeba zrobić ?
1. Wypełnić kartę zgłoszeniową.
2. Przygotować krótki materiał audiowizualny na temat koła.

Etapy konkursu: wojewódzki, ogólnopolski.

Wybór laureatów i finalistów
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w Warszawie.

Organizator
Kancelaria Prezydenta RP

Patronat honorowy
Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda

Wszystkie potrzebne materiały, załączniki i szczegółowe informacje znajdziesz tu >>

Powrót do góry