Konkurs dla KGW - Gmina Mirzec

Świętokrzyski Oddział Regionalny ARIMR Kielce organizuje kolejną  edycję konkursu “Koło ARiMR w sercu wsi” dla kół gospodyń wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności KGW na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.

Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej.

Nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce – 2000 zł
II miejsce – 1200 zł
III miejsce – 800 zł

Termin nadsyłania prac do 15 listopada 2021 roku.

Tu znajdziesz regulamin konkursu i niezbędne załączniki >>

Powrót do góry