Konferencja na temat rozwoju województwa - Gmina Mirzec

Konferencja naukowa na temat rozwoju województwa świętokrzyskiego

Przedstawiciele Gminy Mirzec wójt Mirosław Seweryn i radny Piotr Kruk uczestniczyli w konferencji naukowej na temat rozwoju regionu świętokrzyskiego.

Konferencja „Zrównoważony i inkluzywny rozwój regionalny i lokalny. Człowiek – środowisko naturalne – gospodarka – jakość życia” odbyła się w czwartek 14 grudnia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz radny Piotr Kruk członek Rady Gospodarczej UJK, przedstawiciel powiatu starachowickiego.

Omówiono między innymi strategiczne kierunki rozwoju województwa Świętokrzyskiego, przebieg zielonej transformacji w poszczególnych powiatach województwa, społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju powiatów naszego województwa oraz przedstawiono wyniki badań na temat oddziaływania funduszy unijnych na jakość życia i zrównoważony rozwój oraz wyniki badań dotyczące uwarunkowań jakości życia w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Powrót do góry