Komunikat - Gmina Mirzec

W dniu 7 maja 2021 roku nastąpiło przekierowanie numeru 998 (Straż Pożarna) na 112 (ogólny numer alarmowy). W związku z powyższym aby skontaktować się ze strażą pożarną należy wybrać numer 112.

Powrót do góry