KOMUNIKAT! Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła! - Gmina Mirzec

Prosimy naszych Mieszkańców, przyszłych Wnioskodawców oraz Beneficjentów programu „Czyste Powietrze” o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”. 

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny. Na spotkaniach informacyjnych może się zdarzyć, że firmy obiecają zdobycie wyższego dofinansowania i różnorodne sposoby na jego otrzymanie.

Prosimy o rozwagę i weryfikację tych informacji w Urzędzie Gminy w Mircu!

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy w Mircu, I piętro, pokój 216, telefon: 41 276 71 72 lub 41 276 71 70 wew. “0”.

Uwaga dodatkowa ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

Powrót do góry