Komunikat dyrektora SP ZOZ w Mircu - Gmina Mirzec

W celu sprawnego przeprowadzenia szczepień Ośrodek Zdrowia w Mircu prosi o zgłaszanie się w ściśle wyznaczonych terminach i godzinach.

O niemożności przybycia prosimy powiadamiać co najmniej 24 godziny wcześniej. Pacjent w dniu szczepienia nie może wykazywać jakichkolwiek objawów infekcji oraz nie może mieć kontaktu z osobami zarażonymi w ostatnich sześciu dniach. O wyznaczonym terminie i godzinie szczepienia pacjenci będą informowani telefonicznie lub SMS-em co najmniej 24 godziny wcześniej.

Powrót do góry