Komunikat dyrektora Przedszkola Publicznego w Mircu - Gmina Mirzec

W związku z trudną sytuacją kadrową Przedszkole Publiczne w Mircu pracuje obecnie w ograniczonym zakresie.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz pracowników Przedszkola Publicznego w Mircu prosimy rodziców/opiekunów prawnych dzieci, jeżeli mają taką możliwość, o pozostawienie dzieci w bieżącym tygodniu w domu. Jeżeli rodzice nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z Przedszkolem Publicznym w Mircu pod nr. tel. (41) 271 30 80 i przekazanie informacji, że niezbędne jest zapewnienie dla dziecka opieki przedszkolnej. Informacja ta ułatwi organizację pracy i opieki nad dziećmi w kolejnych dniach.

Prośmy także o śledzenie strony internetowej www.mirzec.pl, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać kolejne komunikaty.

Powrót do góry