Kolejny odnowiony nagrobek na mirzeckim cmentarzu - Gmina Mirzec

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu informuje, że w ostatnich dniach został odnowiony kolejny z najstarszych zabytków mirzeckiego cmentarza.

Do swojej świetności powrócił nagrobek najprawdopodobniej z połowy XIX wieku zwieńczony figurą Chrystusa Frasobliwego, którego fundatorem był Benedikt Kolvdzki (Benedykt Kołudzki). Nagrobek znajduje się w najstarszej części cmentarza na górce, po prawej stronie od wejścia na cmentarz.

Prace przy renowacji kosztowały 6 500 złotych. Udało się je przeprowadzić dzięki hojności osób, które wzięły udział w kweście przeprowadzonej 1 listopada 2019r. przeznaczonej na ratowanie zabytkowych nagrobków .

Nagrobek zwieńczony figurą Chrystusa Frasobliwego jest piątym, który Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu odnowiło dzięki szczodrobliwości ludzi.

W 2019 roku renowacji poddano kamienny nagrobek Ludwika Prendowskiego z 1862 roku. Także w 2019 roku odnowione zostały trzy żeliwne krzyże. Koszt ich konserwacji został pokryty ze środków z kwesty w 2018 roku oraz z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.

W 2018 roku była to płyta nagrobna Emilii Krauze w zachodniej części cmentarza na końcu alejki biegnącej wzdłuż muru cmentarnego.

W 2017 roku odnowiono  nagrobek ks. proboszcza Mikołaja Stachowskiego, który znajduje się na cmentarnym wzniesieniu obok figurki Chrystusa Frasobliwego.

W 2016 roku renowacji poddano nagrobek księdza Józefa Postka, który  znajduje się w centralnej części cmentarza tuż przy głównej alei.

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu dziękują wszystkim darczyńcom, dzięki którym możliwe jest ratowanie najstarszych nagrobków mirzeckiej nekropolii.

Stowarzyszenie jeszcze raz przypomina, że w tym roku 1 listopada nie odbędzie się kwesta. Decyzja taka zastała podjęta ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju. Jednocześnie Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu zachęca do wsparcia zbożnego dzieła poprzez dokonywanie wpłat na konto stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy w Wąchocku 69 8523 0004 0006 0088 2000 0002

Powrót do góry