Jagodne. Ślubowanie pierwszoklasistów i zerówkowiczów - Gmina Mirzec

Ważny dzień dla społeczności szkolnej w Jagodnem. W środę ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszej oraz zerówki.

W tej ważnej chwili uczniom towarzyszyli uczniowie, koledzy ze szkoły, nauczyciele. Zaproszenie na uroczystość przyjęły także Anna Piątek zastępca wójta gminy Mirzec oraz Agata Mundzik kierownik Centrum Usług Wspólnych. Zgromadzonych przywitała dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Joanna Serafin -Sieczka. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie obydwu klas zaprezentowali swoje umiejętności. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki a uczniowie z zerówki zaprezentowali układ taneczny udowadniając, że zasługują miano ucznia Szkoły Podstawowej w Jagodnem oraz ucznia Przedszkola w Jagodnem. Uczniowie obydwu oddziałów bezbłędnie wyrecytowali rotę ślubowania, a następnie zostali pasowani na uczniów przez dyrektor szkoły Joannę Serafin-Sieczkę. Po ślubowaniu życzenia uczniom złożyły dyrektor szkoły oraz Anna Piątek zastępca wójta gminy Mirzec. Anna Piątek przekazała w imieniu wójta gminy Mirosława Seweryna zestawy upominków. Pierwszoklasiści i zerówkowicze otrzymali także upominki od Rady Rodziców.

W pierwszej klasie uczą się: Mateusz Grzesik, Kacper Krawczyk, Bartosz Michta, Klara Niewczas, Jan Podgórski, Fabian Szydełko, Krzysztof Wiatr i Jakub Witkowski. Wychowawczynią pierwszoklasistów jest Aleksandra Kosterna.

W grupie starszaków uczą się: Igor Adamczyk, Anna Bąk Anna, Dawid Bednarczyk, Jakub Dobosz, Eryk Kawalec, Zofia Kawalec, Antoni Makowski, Hanna Sieczka, Maja Stępniewska, Jan Szumański, Marcel Śniegulski, Miłosz Śniegulski, Wojciech Tarabasz, Zofia Zawisza Zofia. Ich wychowawczynią jest Aleksandra Bochniak.

Powrót do góry