Jagodne. Przedszkole po remoncie i nowy oddział przedszkolny - Gmina Mirzec

Ważny dzień dla społeczności Zespołu Szkół w Jagodnem. O tego roku szkolnego dzieci uczą się i bawią w wyremontowanych pomieszczeniach przedszkola. Utworzony został też nowy oddział przedszkolny – Słoneczka.

Uroczystość odbyła się w czwartek 4 listopada. Swoją obecnością przedszkolaków, ich rodziców oraz wychowawców zaszczycili wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik oraz radna z Jagodnego Teresa Sieczka.

Gości przywitała dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Jagodnem Joanna Serafin-Sieczka. Pani dyrektor przypomniała, ile starań i ciężkiej pracy zostało wykonanych, aby przedszkolacy mogli uczyć się w dobrych warunkach. Goście obejrzeli prezentację multimedialną ze slajdami sprzed remontu, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu prac. Wspaniałego efektu pogratulował pani dyrektor wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Wójt podkreślił, że pięknie odnowiony budynek przedszkolny to w dużej mierze zasługa dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Mirosław Seweryn na ręce pani dyrektor przekazał bukiet kwiatów. Przedszkolacy otrzymali pluszowego misia i zdrowe przekąski. Następnie dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, za który otrzymały wielkie brawa. Było także oficjalne przecięcie wstęgi, po czym goście mogli obejrzeć i osobiście wypróbować możliwości niektórych interaktywnych pomocy dydaktycznych. Było też zwiedzanie placówki po remoncie i smaczny tort.

Remont budynku przedszkole przeprowadzony został dzięki pieniądzom z kilku źródeł. Najważniejszym zastrzykiem finansów była realizacja projektu, którego pomysłodawcą był wójt Mirosław Seweryn „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy ZSP w Jagodnem”. Na realizację projektu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jagodnem otrzymał 428 120 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki tym pieniądzom wyremontowane zostały sala zajęć, szatnie, pomieszczenie gospodarcze. Kuchnia i zaplecze kuchenne zostały wyposażone w nowe sprzęty. Zakupione nowe meble oraz urządzenia multimedialne i pomoce dydaktyczne do sali zajęć. Utworzony został drugi 13-osobowy oddział przedszkolny. Dla dzieci zorganizowano szereg dodatkowych zajęć jak rytmika, taniec, zajęcia artystyczne (plastyczne), zajęcia z logopedą i zajęcia z języka angielskiego.

W remont przedszkola zaangażowała się także społeczność Jagodnego. W 2021 roku dzięki pieniądzom z funduszu sołeckiego w kwocie 35 000 złotych wyremontowane zostały pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego.

W 2020 roku natomiast duża część budynku przeszła remont, który społecznie przeprowadzili mieszkańcy. Z zainicjowanej przez rodziców przedszkolaków „zrzutki”, spontanicznych datków mieszkańców i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, dzięki pomocy sponsorów i pracom społecznym udało się wyremontować łazienkę, stołówkę i sale zajęciowe. Warto podkreślić, że od niedawna przedszkolacy oraz uczniowie szkoły mają do dyspozycji plac zabaw z planszami do gier podwórkowych pomiędzy budynkami szkoły i przedszkola. Aktywne podwórko szkolne powstało dzięki hojności sponsora – starachowickiej firmy Cerrad w ramach akcji „Pomagajmy razem”.

Powrót do góry