Jagodne, Ostrożanka. Plany budowy przejść dla pieszych - Gmina Mirzec

Podpisanie porozumienia. Starosta Piotr Ambroszczyk, wójt Mirosław Seweryn, Jerzy Materek.

Gmina Mirzec stara się o budowę dwóch kolejnych bezpiecznych przejść dla pieszych.

W środę 6 marca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał ze starostą starachowickim Piotrem Ambroszczykiem umowy dotyczące wspólnej budowy dwóch przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mirzec. W planach jest przebudowa przejścia dla pieszych w Ostrożance w pobliżu skrzyżowania drogi gminnej i sklepu oraz budowa nowego przejścia dla pieszych w Jagodnem w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą gminną Jagodne – Świerczek i drogą powiatową Jagodne – Gadka.

Inwestycje dotyczą dróg powiatowych, ale zgodnie z porozumieniem, inwestorem będzie Gmina Mirzec. Szacowany koszt przebudowy przejścia w Ostrożance to 138 250 złotych. Budowa nowego przejścia dla pieszych w Jagodnem może kosztować około 149 250 złotych. Gmina Mirzec złożyła wnioski o dofinansowanie obu inwestycji do Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Wykonanie prac planowane jest do końca 2024 roku.

Zobacz gdzie planujemy wybudować nowe przejścia dla pieszych

Powrót do góry