Informacja z przeprowadzenia konsultacji społecznych - Gmina Mirzec

Informacja Wójta Gminy Mirzec o przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Mirzec Stary, Mirzec-Czerwona, Mirzec- Korzonek, Mirzec-Majorat, Mirzec-Malcówki, Mirzec-Ogrody, Mirzec-Podborki, Mirzec-Poddąbrowa, Mirzec-Podkowalów, Mirzec- Poduchowne, dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości z “cześć wsi” na “wieś”.

Informacja z przeprowadzenia konsultacji społecznych

Powrót do góry