Informacja Wójta Gminy Mirzec w sprawie bezpłatnych przewozów pasażerskich do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Gminy Mirzec w dniu 7 kwietnia 2024 r. - Gmina Mirzec

Informacja Wójta Gminy Mirzec w sprawie bezpłatnych przewozów pasażerskich do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Gminy Mirzec w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Powrót do góry