Informacja Urzędu Statystycznego w Kielcach o prowadzonych badaniach ankietowych - Gmina Mirzec

Urząd Statystyczny w Kielcach informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego są prowadzone badania ankietowe realizowane przez ankieterów statystycznych w losowo wybranych gospodarstwach domowych lub rolnych. Informacje zbierane podczas badań ankietowych są poufne i wykorzystywane będą wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

Ankietera można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego lub na stronie internetowej https://sa.stat.gov.pl/formularz

Treść informacji

Powrót do góry