Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Gmina Mirzec

Od 28 października 2022 roku do 16 listopada 2022 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Powrót do góry