Informacja nr 2 Wójta Gminy Mirzec w sprawie realizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podaje do wiadomości informację o powołaniu Komisji w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2021r. poz. 2490), która określa: zadania ochotniczych straży pożarnych, zasady przygotowania strażaków – ratowników do udziału w działaniach ratowniczych, świadczenia na rzecz druhów, finansowanie ochotniczych straży pożarnych, majątek jednostek OSP oraz określa przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe.

W związku z realizacją zapisów ustawy wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn powołał Komisję Gminną do opracowania ewidencji bezpośredniego udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych oraz potwierdzenia o spełnieniu przez wnioskodawcę wymagań do przyznania świadczenia ratowniczego.

W skład komisji wchodzą:

 1. Przewodniczący – Anna Piątek; tel. 41 276-71-73
 2. Sekretarz – Andrzej Kutwin; tel. 41 276-71-89
 3. Członek – Ewa Szczepanowska tel. 41 276-71-83.

Komisja dokona przeglądu potwierdzeń udziału w wydarzeniach za lata 2004 – 2021 na podstawie dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy w Mircu w celu ustalenia, czy wnioskodawcy spełniają ustawowe przesłanki ubiegania się o świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat. Komisja dokona także weryfikacji kompletności wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.

W każdej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej powołana została podkomisja do przygotowania dokumentów potwierdzających bezpośredni udział co najmniej raz w roku
w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w okresie do 31 grudnia 2003r.
w składzie:

 •  OSP Jagodne:
 • Przewodniczący – Renata Witkowska
 • Sekretarz – Sławomir Witkowski
 • Członek – osoba która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w Urzędzie Gminy;
 • OSP Gadka
 • Przewodniczący – Marek Łabędzki
 • Sekretarz – Wojciech Derlatka
 • członek – osoba, które pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w Urzędzie Gminy,
 • OSP Mirzec:
 • Przewodniczący – Zygmunt Sołtykiewicz
 • Sekretarz – Paweł Staszałek
 • Członek – osoba która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w Urzędzie Gminy;
 • OSP Osiny:
 • Przewodniczący – Marcin Gibała
 • Sekretarz – Jarosław Dudek
 • Członek – osoba która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w Urzędzie Gminy;
 • OSP Ostrożanka:
 • Przewodniczący – Stefan Niewczas
 • Sekretarz – Łukasz Przygoda
 • Członek – osoba która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w Urzędzie Gminy;
 • OSP Trębowiec:
 • Przewodniczący – Sławomir Paszkowski
 • Sekretarz – Maciej Rokita,
 • Członek – osoba która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w Urzędzie Gminy;
 • OSP Tychów Nowy
 • Przewodniczący – Henryk Niewczas
 • Sekretarz – Marcin Kurek
 • Członek – osoba która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w Urzędzie Gminy;
 • OSP Tychów Stary
 • Przewodniczący – Tadeusz Sobczyk
 • Sekretarz – Władysław Zając
 • Członek – osoba która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w Urzędzie Gminy.
Powrót do góry