Harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół z terenu gminy Mirzec - Gmina Mirzec

Poniżej znajduje się Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec nr 0050.5.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , do klas I szkół podstawowych oraz oddziału klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej w Mircu w prowadzonych przez Gminę Mirzec szkołach podstawowych i przedszkolach.

Zarządzenie-Rekrutacja

Powrót do góry