Gmina Mirzec z certyfikatem „Wzorowa Gmina”! - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał Certyfikat Wzorowa Gmina od Artura Świtonia dyrektora konkursu.

Gmina Mirzec otrzymała tytuł „Wzorowa Gmina” za całokształt działań przeprowadzonych w ciągu kadencji 2018 – 2023.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał certyfikat „Wzorowa Gmina” z rąk Artura Świtonia dyrektora konkursu organizowanego przez redakcję „Życia Regionów”. Gmina Mirzec jako jedna z dziesięciu w województwie świętokrzyskim została nagrodzona za intensywny rozwój, co przekłada się na wzrost poziomu życia mieszkańców.

Docenione zostały inwestycje w poprawę bazy oświatowej (m.in. modernizacje budynków szkół, budowa dwóch sal gimnastycznych i sześciu boisk, doposażenie placówe w materiały dydaktyczne, utworzenie nowych pracowni szkolnych), poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa publicznego (budowa bezpiecznych przejść dla pieszych, reaktywacja Posterunku Policji, szkolenia dla mieszkańców), poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych i remonty remiz). Forum Ekspertów doceniło także podejmowane działania proekologiczne (budowa sieci kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków , modernizacje oświetlenie drogowego czy ułatwienie mieszkańcom instalacji odnawialnych źródeł energii) oraz działania w zakresie ochrony zdrowia (utworzenie Ośrodka Rehabilitacji Ambulatoryjnej, Poradni Kardiologicznej, doposażenie Ośrodka Zdrowia, zwiększenie liczby lekarzy, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci). Eksperci zaakcentowali także dbałość o rozwój infrastruktury rekreacyjno- sportowej (budowa zbiornika wodnego, stawu kąpielowego, skate parku, tyrolki, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, budynku kawiarnianego, wiaty grilowej, punktu obsługi rowerzystów, toalety publicznej oraz odnowienie parku podworskiego w Mircu).

Kapituła Konkursu pod uwagę wzięła pod uwagę dane na temat gminy Mirzec pozyskane z Urzędu Statystycznego, Urzędu Wojewódzkiego, instytucji wspierających, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczące projektów inwestycyjnych, finansowania oświaty, kultury, turystyki, sportu i ekologii oraz wspierania działań w zakresie bezpieczeństwa i infrastruktury.

Gmina Mirzec będzie mogła posługiwać się tytułem „Wzorowa Gmina” przez najbliższe cztery lata, czyli do końca 2027 roku.

Powrót do góry