Gadka. Zielone światło dla budowy odwodnienia drogi - Gmina Mirzec

Gadka, teren przyszłorocznej budowy odwodnienia drogi

Coraz bliżej rozwiązania problemów mieszkańców Gadki z podtapianiem posesji po roztopach i obfitych opadach. W 2024 roku planowana jest przebudowa systemu odwodnienia części drogi powiatowej.

Władze gminy Mirzec od wielu lat starały się doprowadzić do rozwiązania problemu odwodnienia drogi powiatowej w Gadce na odcinku od posesji nr 165 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Jagodnego. W 2022 roku gmina Mirzec zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania za kwotę 50 000 zł (40 000 – Gmina Mirzec, 20 000 Powiat Starachowicki). Zakres opracowania obejmuje wykonanie odwodnienia na odcinku o długości 700 metrów w postaci rowu krytego oraz rowu otwartego. Wykonanie zadania zapewni kompleksowe zagospodarowanie wód opadowych w rejonie pasa drogowego, co zniweluje problem podtapiania posesji po opadach i roztopach.

W 2023 roku Powiat Starachowicki na prośbę władz gminy Mirzec złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wraz z przebudową chodnika dla pieszych na tym odcinku. Planowany koszt inwestycji to 2 405 000 złotych przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 924 000 złotych. Wkład własny w wysokości 481 000 zł zostanie w całości sfinansowany z budżetu Gminy Mirzec. We wtorek miejsce przyszłorocznej inwestycji wizytowali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z radnymi z Gadki Sylwią Błach oraz Marcinem Drabikiem oraz Ryszardem Nowakiem kierownikiem Referatu Inwestycji i radnym Rady Powiatu Starachowickiego.

Powrót do góry