Gadka. Trwają prace przy budowie odwodnienia i kontynuacji remontu chodnika dla pieszych - Gmina Mirzec

Budowa odwodnienia i chodnika dla pieszych w Gadce

Ruszyły długo wyczekiwane prace przy budowie odwodnienia drogi powiatowej przez część miejscowości Gadka. Inwestycja powinna rozwiązać problem zalewania posesji podczas wiosennych roztopów oraz nawalnych deszczy. Wyremontowane zostaną także chodniki dla pieszych. Wyremontowany zostanie także kolejny odcinek chodnika dla pieszych.

W poniedziałek 20 maja plac budowy odwiedzili wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Sylwia Błach. W tym roku prace przy budowie odwodnienia prowadzone będą na odcinku 720 metrów od skrzyżowania z drogą do Jagodnego w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Wyremontowany zostanie też chodnik dla pieszych na długości około 700 metrów. Prace prowadzi firma Drogmar s.c. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Roboty wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru będą kosztowały ponad 2 212 000 złotych. Firma ma zakończyć prace w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy.

W 2022 roku Gmina Mirzec opracowała dokumentację na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej za kwotę 50 000 złotych. Większość tej kwoty – 40 000 złotych -pochodziła z budżetu Gminy Mirzec. Powiat Starachowicki dołożył do opracowania projektu 10 000 złotych.

Dokumentacja została przekazana do Powiatu Starachowickiego, który złożył wniosek o dofinasowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko-Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych” do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 769 735 złotych. Całość wkładu własnego do inwestycji – ponad 442 000 złotych – sfinansuje Gmina Mirzec.

Zobacz więcej zdjęć z budowy

Powrót do góry