Gadka. Trwa odbiór sali gimnastycznej - Gmina Mirzec

Zakończyły się trwające od jesieni 2021 roku prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce. Oficjalne przekazanie sali do użytku planowane jest na 3 czerwca.

Obecnie trwa procedura odbiorowa. W spotkaniu w nowym budynku uczestniczyły osoby zaangażowane w powstanie obiektu: pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem gminy Mirosławem Sewerynem, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik, przedstawiciele wykonawcy Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego z wiceprezesem Tomaszem Marcinkowskim, inspektorzy nadzoru z koordynatorem Cezarym Płeszką, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gadce Edyta Drożdżał oraz nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata Spadło.

Podczas odbioru oceniona została jakość wykonanych prac we wszystkich pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynku. W ciągu 17 miesięcy od podpisania umowy wybudowana została sala gimnastyczna z pomieszczeniami magazynowymi oraz sanitarnymi typu toalety, szatnie, prysznice. Sala gimnastyczna została wyposażona w niezbędną infrastrukturę sportową: siatkę do siatkówki, bramki do gry w piłkę nożną oraz kosze do koszykówki, których wysokość można regulować zdalnie. Okna, nagrzewnice oraz filary oddzielające salę od części sanitarno-magazynowej zostały zabezpieczone siatkami oraz specjalnymi osłonami amortyzującymi upadek w czasie aktywności portowej. Zagospodarowano teren wokół budynku: powstały droga dojazdowa, ciągi piesze oraz parking. Przygotowane są place pod trawniki. W sąsiedztwie budynku ustawione zostały ławki i kosze na śmieci. Budynek oraz otaczający go teren są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Sala gimnastyczna w Gadce powstała przy udziale znacznego dofinasowania ze środków krajowych. Gmina Mirzec otrzymała 2 387 000 złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Dodatkowo gmina otrzymała na ten cel 1 milion złotych z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Wartość całkowita projektu wynosi 5 737 582 złote. Gmina Mirzec z własnego budżetu wyasygnowała na ten cel blisko 2,4 miliona złotych, z czego około 700 000 złotych stanowiły koszty, które pojawiły się w trakcie trwania inwestycji. Były to roboty dodatkowe o wartości blisko 450 000 zł i waloryzacja inwestycji o wartości blisko 250 000 złotych.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

znaczki-fundusze-krajowe

Powrót do góry