Gadka. Sala gimnastyczna niemal gotowa - Gmina Mirzec

Budynek nowej sali gimnastycznej w Gadce wygląda imponująco. Otwarcie planowane jest wiosną tego roku.

W czwartek 2 marca w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie w sprawie oceny stopnia zawansowania prac przy nowym budynku. Uczestniczyli w nim pracownicy Urzędu Gminy w Mircu z wójtem Mirosławem Sewerynem, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gadce Edyta Drożdżał, nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata Spadło, przedstawiciele Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego – wykonawcy prac, projektant oraz inspektor nadzoru. Uczestnicy spotkania przekazali wykonawcy swoje uwagi co do jakości wykonania prac.

Prace w budynku są prawie ukończone. Sala gimnastyczna zyskała parkiet, gotowe są szatnie dla uczniów, sanitariaty, magazynek na sprzęt sportowy oraz pokój dla nauczyciela wychowania fizycznego. Część sanitariatów została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany został także teren wokół budynku gdzie wybudowane zostały ciągi piesze, parking oraz przygotowane place pod trawniki. W sąsiedztwie budynku ustawione zostały ławki i kosze na śmieci. Do wykonania zostały już ostatnie prace polegające głównie na montażu infrastruktury sportowej jak drabinki, kosze do koszykówki, piłkochwyty. Po ich wykonaniu zaczną się przygotowania do odbioru budynku. Planowane otwarcie – wiosną bieżącego roku.

Sala gimnastyczna w Gadce powstaje przy udziale znacznego dofinasowania ze środków krajowych. Gmina Mirzec otrzymała 2 387 000 złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Dodatkowo gmina otrzymała na ten cel 1 milion złotych z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Wartość całkowita projektu wynosi 5 737 582 złote. 

Powrót do góry