Gadka. Mamy kolejne bezpieczne przejście dla pieszych - Gmina Mirzec

Zakończyły się prace przy budowie bezpiecznego przejścia dla pieszych w Gadce. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

W 2020 roku gmina Mirzec jako jeden z zaledwie czterech świętokrzyskich samorządów otrzymała dofinansowanie z rządowego ramach “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” na realizację projektu „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka”. Zadanie zostało wsparte kwotą 70 800 złotych. Z własnego budżetu gmina wyasygnowała na ten cel 34 116 złotych.

W czwartek 19 listopada roboty zostały odebrane. Gminę Mirzec reprezentowali wójt Mirosław Seweryn, kierownik referatu inwestycji Ryszard Nowak, pracownik referatu inwestycji Sławomir Płaneta. Podczas odbioru obecni byli radni Rady Gminy w Mircu Sylwia Błach i Marcin Drabik, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych dyrektor ZDP Andrzej Klimczak oraz pracownik ZDP Jarosław Trzebiński a także przedstawiciele wykonawców poszczególnych części prac.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania poziomego i pionowego trzech przejść dla pieszych w Gadce w sąsiedztwie szkoły podstawowej, remizy OSP i świetlicy wiejskiej oraz kościoła. Inwestycja została podzielona na trzy części. Dla każdej w ramach przetargu wyłoniono odrębnego wykonawcę prac.

Wykonawcą robót budowlanych w ramach „Utwardzenia terenu w okolicach OSP” była firma Ermanos ze Skarżyska-Kamiennej. Pracownicy firmy zagospodarowali teren przy drodze powiatowej na wysokości remizy OSP w Gadce. Wybudowany został ciąg pieszy z kostki brukowej prowadzący do przejścia dla pieszych, oczyszczony przyległy do niego rów oraz umocniona skarpa. Prace zostały wykonane za kwotę 20 697 złotych.

Dostawą i montażem znaków pionowych zajęła się Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych „Sygnały” z Rybnika. Wykonawca dostarczył i zamontował dwa radarowe wyświetlacze prędkości informujące kierowców, z jaką prędkością jadą, cztery aktywne znaki z pulsatorami „przejście dla pieszych”, zasilane panelami solarnymi oraz dwa zwykłe znaki „przejście dla pieszych”. Wyświetlacze i aktywne znaki drogowe zostały ustawione przy drodze powiatowej. Zwykłe znaki stanęły przy drodze gminnej w kierunku kościoła. Prace kosztowały 60 384 złotych.

Ostatnią częścią inwestycji była dostawa i montaż barierek ochronnych oraz wykonanie oznakowania poziomego, czym zajęła się firma MK Drogi z Żarek Letnisko. Przy drodze powiatowej ustawione zostały barierki ochronne. Przejścia dla pieszych na drodze powiatowej i drodze gminnej  zostały pomalowane w biało-czerwone pasy. Dodatkowym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa pieszych są zamontowane na drodze powiatowej przy przejściach dla pieszych tak zwane „kocie oczka”. Wykonanie tej części zadania kosztowało 20 910 złotych.

Przebudowa skrzyżowania w Gadce to kolejny projekt zwiększający bezpieczeństwo na drogach realizowany przez gminę Mirzec w ostatnich latach. Efektami realizacji projektu „Bezpieczny pieszy w bezpiecznej gminie” w 2018 roku były między innymi dwa aktywne przejścia dla pieszych w Mircu: jedno w centrum miejscowości, drugie koło szkoły. W 2019 roku gmina Mirzec realizowała dwa projekty z rządowego programu zapobiegania przestępczości im. W. Stasiaka. Były to „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”. Przy udziale pieniędzy z projektów wybudowano aktywne przejścia dla pieszych w Trębowcu przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 744 oraz barierki ochronne i oznakowanie przy czterech gminnych drogach. Przeprowadzono również szkolenia na temat bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz konkursy profilaktyczne dla uczniów. Łącznie na poprawę bezpieczeństwa gmina Mirzec w latach 2018 – 2020 otrzymała 195 800 złotych.

znaczki-bezpieczny-pieszy

Powrót do góry