Gadka. Kontynuacja remontu drogi Gadka szkoła – Gadka kościół - Gmina Mirzec

Mieszkańcy Gadki zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego na kolejny etap remontu drogi gminnej Gadka szkoła – Gadka kościół.

Decyzja zapadła podczas zebrania sołeckiego, które odbyło się w szkole w Gadce w środę 18 maja. Oprócz mieszkańców uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik oraz sołtys Alicja Górska. Na kontynuację remontu gminnej drogi w 2022 roku przeznaczone zostało 48 470,90 złotych.

Wójt Mirosław Seweryn poinformował zebranych o inwestycjach, które są zaplanowane na 2022 rok w sołectwie Gadka. Najważniejszym i najdroższym zadaniem jest trwająca budowa sali gimnastycznej przy szkole, a w planach jest przebudowa starego budynku szkoły pod potrzeby żłobka i przedszkola. Wójt omówił także zasadności reaktywacji działalności Gminnej Spółki Wodnej oraz poinformował o wysokości lokalnych podatków i opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami, które pozostały na ubiegłorocznym poziomie.

Powrót do góry