Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju - Gmina Mirzec

Minister Klimatu i Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju trwającym w tym roku od 20 do do 26 września.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju jest to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Do udziału w niej minister Michał Kurtyka zaprasza uczniów, studentów, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, przedstawicieli środowisk naukowych, samorządu oraz przedsiębiorców i wszystkie osoby, dla których kwestie zrównoważonego rozwoju są ważne.

Pełny tekst zaproszenia >>

Powrót do góry