Druhowie ochotnicy z Ostrożanki po zebraniu sprawozdawczym - Gmina Mirzec

Pamiątkowe zbiorowe zdjęcie członków OSP Ostrożanka

Podsumowanie działalności za 2023 rok oraz plany na 2024 rok były głównymi tematami zebrania sprawozdawczego Zarządu i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance.

Zebranie sprawozdawcze Zarządu i druhów ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance odbyło się w sobotę 16 marca. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, marszałek województwa świętokrzyskiego i jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej Bętkowski, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Tadeusz Sobczyk, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach Sławomir Zięba, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, radny Radosław Gralec, sołtys Tadeusz Chojnacki. Obecnych przywitał prezes OSP Ostrożanka Łukasz Przygoda.

Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ubiegłym roku strażaków. Prezes Łukasz Przygoda przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2023 roku. Jednostka liczy 31 członków, w tym dwie panie. W ubiegłym roku strażacy z Ostrożanki uczestniczyli w 10 akcjach ratowniczych, w tym gaszeniu czterech pożarów, usuwaniu sześciu miejscowych zagrożeń a także w trzech wjazdach gospodarczych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Ostrożanki zajęła w zeszłorocznych powiatowych zawodach pożarniczych dziesiąte miejsce. Druhowie z Ostrożanki wraz z ochotnikami z Tychowa Starego przeprowadzili ćwiczenia polegające na ewakuacji uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym, prowadzili pogadanki prewencyjne dla dzieci i młodzieży oraz włączali się w organizację uroczystości gminnych oraz uroczystości o charakterze religijnym. W 2023 roku do jednostki pozyskano dwa przenośne radiotelefony, drabinę aluminiową, szafkę strażacka, dresy i hełmy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz elementy umundurowania. W 2023 roku zakończyły się prace przy utwardzaniu i zagospodarowaniu terenu przy remizie. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance uzyskał jednogłośne absolutorium.

Naczelnik Mariusz Chojnacki przedstawił plan działań na 2024 rok. W planach jest zakup latarek potrzebnych podczas działań operacyjnych, prądownic do piany, ubrań strażackich, mundurów wyjściowych, hełmów, butów, rękawic ochronnych, wykonanie nowej wylewki w garażu oraz malowanie klatki schodowej. Plan finansowy jednostki przedstawił skarbnik Bartłomiej Niewczas. Obydwa plany został przyjęte w głosowaniu jednogłośnie.

Marszałek Andrzej Bętkowski na ręce prezesa Łukasza Przygody przekazał wizerunek Świętego Floriana. Głos zabrali wicestarosta Dariusz Dąbrowski i komendant powiatowy brygadier Sławomir Zięba, który przedstawił statystyki zdarzeń w powiecie starachowickim w 2023 roku. Wójt Mirosław Seweryn podziękował druhom za dotychczasową działalność oraz podsumował działania podjęte przez Gminę Mirzec na rzecz OSP w Ostrożance w ciągu ostatnich kilku lat.

W 2018 roku zakończyły się prace przy przebudowie budynku remizy w Ostrożance na potrzeby Klubu Tradycji i Nowoczesności oraz druhów ochotników. Budynek przeszedł termomodernizację oraz kompleksową przebudowę instalacji wewnętrznych oraz pomieszczeń. W 2023 roku teren przed budynkiem został utwardzony kostką brukową. Koszt przeprowadzonych prac przy budynku i jego otoczeniu to ponad milion złotych. W 2018 roku do OSP Ostrożanka trafił średni samochód STAR przystosowany do działań ratowniczo – gaśniczych, używany do 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Star zastąpił używanego od 1999 roku wysłużonego Jelcza. Gmina Mirzec przekazała 100 000 zł do PSP w Starachowicach na zakup nowego pojazdu.

Za bardzo dobrą współpracę z władzami gminy podziękował prezes Łukasz Przygoda.

Zobacz więcej zdjęć z zebrania

Powrót do góry