Dotacje na start - Gmina Mirzec

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór do projektu dotacyjnego „Dotacje na start”.

Projekt skierowany jest do 100 osób (65 kobiet i 35 mężczyzn) powyżej 30 roku życia nieaktywnych  zawodowo, bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osób odchodzących z rolnictwa, pozostających bez zatrudnienia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,  które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie  województwa świętokrzyskiego.

Więcej szczegółów nt. projektu znajdziesz tu >>

Powrót do góry