Czy będzie mniejszy ruch samochodów ciężarowych w gminie Mirzec? Tak może się stać dzięki północnej obwodnicy Starachowic - Gmina Mirzec

Mapa prezentująca przebieg planowanej obwodnicy Starachowic

Dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Mirzec dotyczące kontynuacji budowy obwodnicy Starachowic po północnej stronie miasta w kierunku DK nr 9. Inwestycja powinna ograniczyć ruch drogowy w naszej gminie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rekomendowała wariant północny przebiegu obwodnicy Starachowic, czyli ten o który zabiega gmina Mirzec. Projekt zakłada przedłużenie budowanej obecnie północno – zachodniej obwodnicy Starachowic od ronda w rejonie ulicy Elaboracja w kierunku wschodnim do Lubieni, gdzie połączy się z drogą krajową nr 9.

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta. Inwestycja będzie miała także duże znaczenie dla mieszkańców gminy Mirzec. O wybór tego wariantu budowy obwodnicy Starachowic na wniosek wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna w podjętej uchwale apelowali w czerwcu ubiegłego roku radni Rady Gminy w Mircu. W apelu wystosowanym do GDDKiA władze gminy Mirzec podkreśliły, że pomimo iż żaden z proponowanych wariantów obwodnicy nie przebiega przez teren gminy Mirzec, to budowa drogi będzie miała duży wpływ na rozwój gminy i życie jej mieszkańców. Nowa obwodnica łącząca się z drogą krajową nr 9 wyprowadzi ciężki transport z gminy Mirzec, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszy emisję spalin i uciążliwości wywołane hałasem. Obecnie odcinek drogi od Wierzbicy do Małyszyna i dalej w kierunku Pastwisk pełni funkcję odcinka tranzytowego, po którym codziennie przejeżdżają znaczne ilości pojazdów o dużym tonażu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpi teraz o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla wszystkich trzech rozważanych wariantów przebiegu drogi (jeden po śladzie drogi 42 przez miasto, drugi od południowej strony Starachowic) przy czym wariant północny będzie we wniosku rekomendowany. Planowany zakres inwestycji zakłada budowę drogi klasy głównej o ruchu przyspieszonym o długości około 15,9 km oraz obiektów i skrzyżowań umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami.

Powrót do góry