Brawa dla Marysi! - Gmina Mirzec

Marysia Tyszczuk, uczennica klasy VII a Szkoły Podstawowej w Mircu zajęła drugie miejsce w powiatowym Konkursie Historycznym „Drogi do Niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”.

Do udziału w piątej edycji historycznych zmagań I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach i Stowarzyszenie Przyjaciół I LO „Nasza Jedynka” zaprosiły uczniów szkół podstawowych z powiatu starachowickiego.

Do testu na etapie szkolnym przystąpiło blisko 100 uczniów klas siódmych i ósmych z 16 placówek. Do etapu powiatowego, który odbył się 25 marca br. w I LO awansowało 40 osób. Wszyscy napisali test, a następnie piątka najlepszych uczniów sprawdziła swoją wiedzę w quizie historycznym. Pytania podzielone były na bloki: pieśń patriotyczna, broń i barwa, heraldyka, dzieje oręża polskiego i sławni Polacy. Suma punktów uzyskanych przez uczniów w etapie pisemnym i ustnym konkursu pozwoliła wyłonić jego laureatów.

Drugie miejsce w powiecie starachowickim zdobyła Maria Tyszczuk, uczennica klasy VII a Szkoły Podstawowej w Mircu. Do udziału w konkursie przygotowywała się pod kierunkiem nauczycielki Anity Staszałek.

W konkursie gminę Mirzec reprezentowały także Irmina Gibała i Marta Tomaszewska, podopieczne Wiesławy Ziewieckiej.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Szkoła Podstawowa w Mircu

Powrót do góry