Będzie remont drogi w Mircu-Majoracie - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na remont drogi Mirzec-Majorat - Mirzec-Podborki

W kwietniu rozpocznie się remont ponad kilometrowego drogi Mirzec-Podborki – Mirzec-Majorat.

W środę 27 marca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz podpisał umowę na przeprowadzenie remontu 1374 metrów drogi od Mirca-Podborek do Mirca-Majoratu z przedstawicielami firmy Budromost Starachowice Michałem Wojtonem zastępcą Prezesa Zarządu oraz Pawłem Pucułkiem członkiem Zarządu. Inwestycja będzie kosztowała 3 085 737 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie firma Spiinwest Mariusz Pająk za kwotę 3 936 złotych. Na przeprowadzenie remontu drogi Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji (2 478 887 zł).

W zakresie inwestycji jest częściowa wymiana podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, odtworzenie poboczy z kruszywa, wymiana uszkodzonych przepustów z rur betonowych, wykonanie nowego oznakowania drogi, w tym aktywnego przejścia dla pieszych. Prace będą wykonane do 27 listopada 2024 roku.

projekty-krajowe

Powrót do góry