Będzie nowy parking przy Ośrodku Zdrowia w Mircu - Gmina Mirzec

Do końca listopada tego roku przybędzie miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia w Mircu. Wkrótce ruszą prace budowlane.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał we wtorek 4 października przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z firmą Gadmet z Gadki, reprezentowaną przez Patrycję Drożdżał na rozbudowę parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia w Mircu.

Na terenie zielonym za budynkiem ośrodka zdrowia powstaną miejsca postojowe dla 19 samochodów osobowych w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej wraz z drogą umożliwiającą dojazd do miejsc postojowych. Nowy parking zostanie połączony z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną chodnikiem dla pieszych o szerokości 2 metrów. Projekt przewiduje także umocnienie skarp i zagospodarowanie terenów zielonych.

Prace budowlane będą kosztowały 159 141,96 złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z nagrody, którą gmina Mirzec otrzymała za udział w konkursie „Rosnąca odporność” zorganizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień. Gmina Mirzec otrzymała wówczas 500 000 złotych.

Powrót do góry