Badanie ankietowe dotyczące popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych - Gmina Mirzec

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego zaprasza do wzięcia w udziału w badaniu ankietowym na temat popularności rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych.

W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz w obliczu wzmożonej aktywności naszych zachodnich sąsiadów w zakresie wykorzystania tych technologii, Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych. Do przygotowania tego raportu niezbędne jest uzyskanie informacji o tym czy mieszkańcy wykorzystują tę technologie. W celu uzyskania przedmiotowych informacji Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przygotowała krótkie badanie. Badanie to jest anonimowe, a jego wypełnienie trwa mniej niż 60 sekund. Jest ono przeznaczone dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.

Link do badania znajdziesz tutaj

Powrót do góry